Serce jest bogactwem,
którego się nie sprzedaje ani nie kupuje,
ale które się ofiarowuje.

Gustave Flaubert

Lista sponsorów

1. Starostwo Cieszyn

2. Starostwo Pszczyna

3. Burmistrz Strumienia

4. Burmistrz Pszczyna

5. Zakład Dośw. Grodziec prof.Karol Węglarzy

6. MWS sp.z o.o p.

7. Auchan Żory

8. Trusk-Service

9. Prodrex 

10. Bank Spółdzielczy Pawłowice

11. Bank Spółdzielczy Skoczów

12. Tamir

13. Timber

14. Printer

15. Supermarkety EMI

16. Aldo

17. Mokate Ustroń

18. Graffiko

19. Cyroń

20. Ryszard Kostka

21. Dariusz Pachuła

22. Grażyna Wieliczka

23. Renata i Henryk Chudy

24. Ks.prałat Oskar Kuśka

25. PKO Oddział w Strumieniu

26. Bank BPS

27. Fundacja JSW

28. Śląskie Oblaty

29. Kolorowy Świat Katarzyny

30. gryfnie.com

31. Gminny Ośrodek Sportu Pawłowice